Norsk Urskog Underground Metal Sampler

Påmeldingsskjema for Band, 2019

For å kunne delta på Norsk Urskog Metal Sampler, må du/dere være en artist eller et band bosatt i Norge og spille en eller annen form for metall. Hvert band vil maksimalt kunne delta med tre låter, men vi vil prioritere å få med flere band dersom det blir trangt om plassen.

CDen vil bli delt ut til alle som deltar på Infernofestivalen, både publikum, presse, artister og andre bransjefolk. Dersom det blir CDer til overs vil vi dele ut disse til presse, bransjefolk eller publikum på andre festivaler og konserter vi er tilstede på. Vi holder også av nok CDer til at alle som deltar får noen eksemplarer hver til å dele ut til sine kontakter.

Priser:

Startprisen for å delta er kr. 2000,- pr. låt som er opp til fem minutter lang. For lengre låter legger vi på kr. 250,- for hvert påbegynte minutt. F.eks. en låt på 4:30 vil koste kr. 2000,- akkurat, mens en låt på 6:40 vil koste kr. 2500,-.

Kontakt/Spørsmål:

Har dere spørsmål til skjemaet, eller utgivelsen så send oss en epost så vil vi hjelpe så godt vi kan.

Påmelding:

Felter merket med er obligatoriske og må fylles ut.

Generell info:

Kort bio på én til tre linjer til bruk som promo på våre websider om evt andre media.
Oppgi gjerne alder og hvilke instrument hvert medlem slipper (frivillig.)

Kontaktperson

Vi trenger én kontaktperson, som er den vi vil kommunisere med ang alt som har med deres deltagelse på Norsk Urskog Metal Sampler å gjøre.

Låter

Dere kan registrere intill tre låter. Dersom dere vil registrere færre enn tre låter, så er det bare å ikke fylle ut de resterene skjemaene. Klikk på knappene nedenfor for å legge til informasjon om låtene dere vil ha med.

Lengde på låten i minutter og sekunder (mm:ss)
Dersom dere har en ISRC-kode på låten oppgi den her, så bruker vi den når vi trykker CDene. Dersom vi ikke får en ISRC-kode fra dere lager vi en egen som vil tilhøre låta også for senere bruk. Ta kontakt dersom dere er usikre på hva dette betyr.
Vær nøye med å oppgi riktige navn (ingen pseudonymer) på utøvere da vi melder dette inn til Gramo for å sikre at evt. vederlag blir betalt riktig.
Vær nøye med å oppgi riktige navn (ingen pseudonymer) på komponister da vi melder dette inn til TONO/NCB for å sikre at evt. vederlag blir betalt riktig.
Om det er noe annet dere synes vi burde vite.
Lengde på låten i minutter og sekunder (mm:ss)
Dersom dere har en ISRC-kode på låten oppgi den her, så bruker vi den når vi trykker CDene. Dersom vi ikke får en ISRC-kode fra dere lager vi en egen som vil tilhøre låta også for senere bruk. Ta kontakt dersom dere er usikre på hva dette betyr.
Vær nøye med å oppgi riktige navn (ingen pseudonymer) på utøvere da vi melder dette inn til Gramo for å sikre at evt. vederlag blir betalt riktig.
Vær nøye med å oppgi riktige navn (ingen pseudonymer) på komponister da vi melder dette inn til TONO/NCB for å sikre at evt. vederlag blir betalt riktig.
Om det er noe annet dere synes vi burde vite.
Lengde på låten i minutter og sekunder (mm:ss)
Dersom dere har en ISRC-kode på låten oppgi den her, så bruker vi den når vi trykker CDene. Dersom vi ikke får en ISRC-kode fra dere lager vi en egen som vil tilhøre låta også for senere bruk. Ta kontakt dersom dere er usikre på hva dette betyr.
Vær nøye med å oppgi riktige navn (ingen pseudonymer) på utøvere da vi melder dette inn til Gramo for å sikre at evt. vederlag blir betalt riktig.
Vær nøye med å oppgi riktige navn (ingen pseudonymer) på komponister da vi melder dette inn til TONO/NCB for å sikre at evt. vederlag blir betalt riktig.
Om det er noe annet dere synes vi burde vite.

Innsending

Ved å sende inn skjemaet, vil dere bli registrert for deltagelse på Norsk Urskog Metal Sampler 2019. Vi vil sende utfylt skjema og kontrakt som må underskrives og sendes tilbake før vi kan ta med låten(e) på selve CDen.